CONDICIONS DE COMPRA

Aquestes condicions constitueixen les condicions generals de compra de l’ASSOCIACIÓ LA CARRETERA DEL VI (d’ara endavant La Carretera del Vi), inscrita en el Registre D’Associacions de Barcelona número 56935 – J / 1, que comercialitza els productes a través del lloc web https://www.lacarreteradelvi.com titularitat de l’ASSOCIACIÓ LA CARRETERA DEL VI, amb domicili al C/ Doctor Janer, 6 – 08720 – Vilafranca del Penedés- BARCELONA (Espanya).

DADES DE CONTACTE DEL TITULAR DEL LLOC WEB:

Correu electrònic de contacte: info@lacarreteradelvi.com

CIF: G66518929

Inscrita en el Registre D’Associacions de Barcelona número 56935 – J / 1

DADES DE CONTACTE DE LA CARRETERA DEL VI COM A ASSOCIACIÓ COMERCIALITZADORA DELS PRODUCTES QUE CONSTEN AL LLOC WEB.

Es fa constar que aquestes condicions regeixen exclusivament la venda en línia dels productes presentats al lloc web https://www.lacarreteradelvi.com  per l’ASSOCIACIÓ LA CARRETERA DEL VI, amb CIF G66518929, domicili social al C/ Doctor Janer, 6 – 08720 – Vilafranca del Penedés- BARCELONA (Espanya), inscrita en el Registre D’Associacions de Barcelona número 56935 – J / 1

Aquest lloc web està destinat únicament a persones físiques en la seva condició de client final i no constitueix el canal de venda per a distribuïdors. En el cas que sigueu distribuïdors, o estigueu interessats a ser-ho, heu de contactar amb LA CARRETERA DEL VI a través de info@lacarreteradelvi.com

La confirmació d’una comanda d’un producte ofert al lloc web www.lacarreteradelvi.com implica l’acceptació expressa per la vostra part d’aquestes condicions generals de compra, i constitueix l’acceptació d’aquestes condicions.

CLÀUSULA 1. PROCÉS DE COMPRA

1.1. COM TROBAR ELS PRODUCTES A LACARRETERADELVI.COM

Podeu trobar tots els productes a https://www.lacarreteradelvi.com/botiga

Si no trobeu el producte que cerqueu, envieu, si us plau, un correu electrònic a info@lacarreteradelvi.com o truqueu al telèfon 93.817.27.62.

1.2. COM AFEGIR ELS PRODUCTES AL VOSTRE CARRETÓ

Si heu decidit comprar un producte a https://www.lacarreteradelvi.com, feu clic al botó “Afegir al cistell”, que es troba a la pàgina de cada producte. Podeu continuar fent cerques fins que el carretó contingui tots els productes que voleu adquirir. Podeu consultar en tot moment el cistell clicant al botó “El meu cistell”, situat a la part superior dreta de la pàgina amb la imatge d’un carretó.

1.3. FER UNA COMPRA

Per poder fer una compra a través del lloc web, cal crear un compte d’usuari. Per fer-ho, se sol·licita que l’usuari introdueixi una adreça de correu electrònic vàlida i una contrasenya de sis o més caràcters i que accepti la política de privacitat i aquestes condicions generals de compra.

Una vegada creat el compte, podeu revisar tant les vostres dades personals com els detalls de la comanda abans de confirmar-la.

CLÀUSULA 2. DISPONIBILITAT

Les ofertes de productes i preus són vàlides mentre s’exposin al lloc web, i sempre en funció de les existències disponibles, d’acord amb les condicions anunciades per a cada producte al web en cada moment. Ens reservem la possibilitat d’assignar un màxim d’ampolles de cada vi per client. Les assignacions es faran per rigorós ordre de recepció de la comanda.

En el cas que, després de processar una comanda, el producte no estigui disponible, s’ha d’informar immediatament el client a través del correu electrònic o per telèfon, i d’acord amb la voluntat del client, es procedeix al lliurament de només una part de la comanda o a la seva cancel·lació.

Si el client opta per la cancel·lació total o parcial de la comanda, ha de rebre la devolució de l’import corresponent en el termini més breu possible, una vegada s’hagin certificats tots els requisits i les obligacions derivats d’aquesta sol·licitut.

CLÀUSULA 3. LLIURAMENT DE LA COMANDA

Lliurament a la península ibèrica i Illes Balears: 3 – 5 dies laborables

Qualsevol termini indicat s’entén comptant dies feiners. No es fan lliuraments els dissabtes, diumenges o festius.

* Durant els mesos d’Agost i Desembre aquest termini pot variar.

Els productes s’envien a l’adreça indicada pel client durant la realització de la comanda. Per tal d’optimitzar el lliurament, convidem el comprador a que indiqui una adreça en la qual la comanda pugui ser lliurat laborables de dilluns a divendres de 9:00 a 19.00 hores.

En cas que el transportista intentés lliurar-li el paquet i no hi hagués ningú per rebre-ho, li deixarà una nota fent constar l’intent de lliurament. Si us plau contacti amb l’agència de transport el més aviat possible mitjançant el número de telèfon que trobareu a la nota, per tal d’acordar una nou lliurament. Si en aquest segon lliurament no hi hagués ningú per rebre’l, li deixarà una nota de nou fent constància del segon intent de lliurament. A partir de llavors, la seva comanda romandrà a l’oficina de l’agència de transport durant 15 dies.

Després d’haver transcorregut aquests dies, la seva comanda serà retornada al nostre celler. En el moment en què rebi el seu paquet, ha de:

  1. Comprovar la conformitat de la mercaderia rebuda en el moment del lliurament.
  1. Assenyalar qualsevol anomalia en l’albarà de lliurament, fent constar les seves reserves i incloent la seva signatura.
  1. Els proveïdors de transport no permeten la devolució de la mercaderia si el client l’obre en la seva presència, però pot revisar la caixa des de l’exterior i si detecta que la caixa està humida o mullada, no accepti la comanda.
  1. El transportista ens notificarà la incidència i automàticament enviarem un nou enviament sense cap cost per vostè.

MAS BERTRAN no assumeix cap responsabilitat per les conseqüències de possibles retards en l’enviament.

CLÀUSULA 4. DEVOLUCIONS

4.1. CONDICIONS GENERALS DE DEVOLUCIÓ

D’acord amb el que s’estableix al Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei general per a la defensa dels consumidors i usuaris, el client disposa d’un termini de desistiment de catorze (14) dies naturals a partir de la recepció de la mercaderia.

Les comandes es poden cancel·lar sense cap cost fins al moment en que l’enviament es fa efectiu. Si rebem avís de cancel·lació un cop el paquet ja estigui enviat, es considerarà una devolució. Les devolucions poden fer-se fins a 14 dies naturals a partir de la recepció del producte.

No es podrà exercir el dret de devolució quan hi hagi indicis que els productes han estat oberts, manipulats o exposats a condicions inadequades.

És obligatori tornar els productes protegits correctament, en el seu embalatge original, en perfecte estat per a la seva venda posterior. No es podrà acceptar cap paquet que no tingui algun dels elements d’identificació del remitent (nom, cognoms, adreça, número de comanda).

La devolució dels productes sol·licitats donarà lloc al reemborsament de la totalitat de les quantitats abonades per l’usuari. El cost de devolució serà assumit per l’usuari. Queden excloses d’aquest cas aquelles devolucions que es derivin d’un error nostre o d’algun defecte del producte. En aquest cas, LA CARRETERA DEL VI es compromet a canviar el producte defectuós per un altre igual o es reintegrarà l’import.

També es farà càrrec de les despeses de devolució i posterior enviament. Para fer efectiva una devolució poseu-vos en contacte amb nosaltres al telèfon 93.817.27.62.

L’Usuari rebrà un correu electrònic acusant el rebut de la comunicació de devolució. No acceptarem cap canvi o devolució si prèviament no hem rebut cap notificació.

LA CARRETERA DEL VI no accepta cap canvi o devolució si prèviament no ha rebut cap notificació. No s’accepten lliuraments contra reemborsament.

De conformitat amb la legislació bancària, no es poden fer reemborsament a targetes de crèdit la data de caducitat de les quals hagi vençut. En aquest cas, LA CARRETERA DEL VI es reserva el dret de sol·licitar al client totes les dades necessàries per fer el reemborsament corresponent.

4.2. PRODUCTE O COMANDA DEFECTUÓS

A LA CARRETERA DEL VI fem tasts dels lots que servim regularment. Tanmateix, és possible que alguna ampolla no arribi en bones condicions a la seva destinació. En aquest cas, LA CARRETERA DEL VI es compromet a canviar el producte defectuós per un altre d’igual, sense cap cost, o reintegrar-ne l’import, assumint les despeses de devolució i enviament posterior, si escau.

L’embalatge de lliurament està dissenyat per evitar trencaments i els nostres partners són molt conscients de la fragilitat del producte; tot i així, és possible que es produeixi algun trencament.

CLÀUSULA 5. PRODUCTES

Els productes oferts s’adeqüen a la legislació espanyola vigent i a les normes aplicables a Espanya.

LA CARRETERA DEL VI fa tots els possibles perquè les imatges fotogràfiques dels seus productes representin fidelment els productes oferts. Així mateix, cada producte és acompanyat d’una descripció exacta de les seves característiques principals.

En cas que hi hagi una manca de correspondència evident entre les característiques del producte i la seva representació, el client el pot retornar i sol·licitar-ne el reemborsament d’acord amb el que s’estipula a la clàusula 4.

CLÀUSULA 6. PREU

6.1. Els preus dels productes s’indiquen en euros amb tots els impostos inclosos; no s’inclouen les despeses de gestió i lliurament, l’import de les quals s’indica en el moment de la confirmació definitiva de cada comanda, segons la quantitat sol·licitada, la modalitat de lliurament seleccionada pel client i l’adreça de lliurament.

6.2. LA CARRETERA DEL VI es reserva el dret a modificar els preus en tot moment, però els productes s’han de facturar d’acord amb les tarifes vigents en el moment en què es registri la comanda i en cap cas es modifiquen les comandes ja cursades. No assumim la responsabilitat sobre qualsevol error tipogràfic o aritmètic que pogués constar a la pàgina.

6.3. La propietat del producte es transmet al client en el moment del lliurament, sempre que n’hagi fet el pagament prèviament. En cas contrari, la transmissió de la propietat queda condicionada al pagament del preu.

CLÀUSULA 7. PAGAMENT

7.1. MODALITAT DE PAGAMENT

El pagament de les compres s’efectua mitjançant targeta de pagament o transferència bancària.

Acceptem les targetes de crèdit següents: Visa, Visa Electron i Mastercard.

LA CARRETERA DEL VI farà lliurament de la corresponent factura al client quan aquest ho sol·liciti en emplenar les dades de contractació. Aquesta factura se li lliurarà físicament juntament amb la comanda. El càrrec a la targeta de crèdit es farà en el moment de la compra.

Totes les transaccions de compra es desenvolupen dins d’un estricte marc de confidencialitat i xifrat mitjançant el protocol SSL a través d’una passarel·la de pagament. Així, LA CARRETERA DEL VI garanteix la confidencialitat de les dades facilitades pel client mitjançant encriptació, evitant la seva comunicació a tercers estranys a la relació jurídica, d’acord amb el que estableix la Llei 15/99 de Protecció de Dades de Caràcter Personal. De manera aleatòria, per reforçar la seguretat i per verificar la fiabilitat de les dades facilitades durant la realització d’una comanda, l’empresa podrà sol·licitar al client dades complementàries (com còpia del DNI o justificant de domicili de menys de tres mesos d’antiguitat) que permetin verificar que la compra ha estat realitzada pel titular de la targeta. El document haurà de ser enviat en un termini de cinc dies hàbils, reservant LA CARRETERA DEL VI el dret a efectuar el reemborsament de la comanda si no rep els documents sol·licitats o si aquests no són vàlids.

Igualment, LA CARRETERA DEL VI es reserva el dret de cancel·lar o rebutjar qualsevol comanda d’un client amb el qual mantingui un litigi respecte al pagament d’una comanda anterior. En el moment en què el client prem el botó “ACCEPTAR”, durant la confirmació de la comanda, es verifica la validesa del número de la targeta de crèdit i es comprova que no està bloquejada. Aquesta acció es duu a terme a la passarel·la de pagament de l’entitat bancària “Caixabank”.

LA CARRETERA DEL VI no té en cap cas accés a les dades bancàries del client ni les desa als seus servidors. Per aquest motiu, el client les ha de facilitar de nou cada vegada que fa una nova transacció al nostre lloc web.

D’aquesta manera, obteniu una doble protecció contra abusos i fraus.

7.2. PAGAMENT SEGUR

En conformitat amb el nostre compromís respecte a la seguretat dels pagaments, us informem que “Caixabank” és l’encarregada de verificar la fiabilitat de les dades facilitades durant la realització d’un pagament amb targeta.

LA CARRETERA DEL VI es reserva el dret de sol·licitar als seus clients la tramesa (per fax, correu postal o correu electrònic) d’una còpia d’ambdues cares del seu document nacional d’identitat, com també d’un justificant del seu domicili de menys de tres mesos (3) d’antiguitat. No es pot lliurar cap comanda abans de la recepció i la comprovació d’aquests documents. Els documents sol·licitats s’han d’enviar en un termini de sis (6) dies hàbils.

LA CARRETERA DEL VI es reserva el dret d’efectuar el reemborsament de la comanda si no rep els documents esmentats anteriorment, o si aquests no són vàlids.

CLÀUSULA 8. MODIFICACIONS

La informació que apareix en aquest lloc web és la vigent a la data de la darrera actualització. LA CARRETERA DEL VI es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació d’aquest lloc web.

Així mateix, LA CARRETERA DEL VI es reserva la facultat de fer, en qualsevol moment, tots els canvis i modificacions que consideri convenients, i pot fer ús d’aquesta facultat en qualsevol moment.

LA CARRETERA DEL VI es reserva la facultat de modificar unilateralment les condicions generals de venda, com també les condicions i termes d’ús d’aquest lloc web. Qualsevol modificació d’aquests s’ha d’anunciar convenientment, respectant els drets dels consumidors en tot moment. L’entrada en vigor de les modificacions de les condicions d’ús és efectiva des del moment de la seva publicació en aquest lloc web i la seva acceptació en el moment de fer la compra.

CLÀUSULA 9. PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

De conformitat amb el que s’estableix a la Llei de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, a la normativa actual de protecció de dades (RGPD) i qualsevol altra legislació vigent que pugui ser aplicable en matèria de protecció de dades de caràcter personal, LA CARRETERA DE VI us informa que les vostres dades són tractades amb la finalitat de gestionar el vostre accés i el servei que heu contractat, com també per continuar informant-vos d’accions promocionals i publicitàries i d’altres esdeveniments de LA CARRETERA DEL VI.

Per exercir els vostres drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament i portabilitat de les vostres dades, com també per revocar el consentiment donat per a la tramesa de comunicacions comercials o el consentiment al tractament de les vostres dades de caràcter personal, us podeu adreçar per escrit a C/ Doctor Janer, 6 – 08720 – Vilafranca del Penedés- BARCELONA (Espanya) o mitjançant correu electrònic, amb la referència “Dades personals”, a l’adreça següent info@lacarreteradelvi.com, en ambdós casos cal adjuntar-hi una fotocòpia del DNI o del passaport.

A més a més, en cada tramesa informativa sobre els nostres productes i serveis, inclourem un enllaç o adreça electrònica vàlida habilitada perquè us pugueu donar de baixa d’aquestes comunicacions.

Si desitgeu ampliar la informació sobre el tractament de les vostres dades de caràcter personal, accediu a la nostra política de privacitat a través de l’enllaç següent: https://lacarreteradelvi.com/ca/avis-legal

CLÀUSULA 10. MARQUES REGISTRADES

Totes les marques, logotips i anagrames mostrats en aquest lloc són propietat de LA CARRETERA DEL VI i/o de tercers, i sempre es disposa de la llicència corresponent. Es prohibeix expressament la utilització, sense consentiment previ, de qualsevol element de LA CARRETERA DEL VI que sigui objecte de protecció d’acord amb la legislació vigent relativa a la propietat industrial. Especialment, no es poden utilitzar marques, noms comercials, rètols d’establiments, denominacions, logotips, eslògans o qualsevol tipus de signe distintiu pertanyent a LA CARRETERA DEL VI sense el permís escrit de LA CARRETERA DEL VI o de la tercera empresa.

CLÀUSULA 11. ACCIONS JUDICIALS

LA CARRETERA DEL VI i/o tercers llicenciadors es reserven la possibilitat d’exercir les accions judicials que corresponguin contra els usuaris que violin o infringeixin aquestes condicions generals de compra o qualsevol altre dret de LA CARRETERA DEL VI, com ara els drets de propietat intel·lectual i industrial.

El present contracte es regirà per la legislació espanyola que serà d’aplicació en el no disposat en aquest contracte en matèria d’interpretació, validesa i execució. Qualsevol controvèrsies derivades de la contractació de productes a través d’aquesta web seran sotmeses als òrgans jurisdiccionals competents determinats per la Llei.

CLÀUSULA 12. RESOLUCIÓ DE CONFLICTES EN LÍNIA EN CAS DE COMPRA O SUBSCRIPCIÓ

En relació amb la resolució de reclamacions en línia en matèria de consum, l’article 14.1 del Reglament 524/2013 de la Comissió Europea facilita als consumidors una plataforma per interposar les seves reclamacions, a la qual es pot accedir mitjançant l’enllaç següent: ec.europa.eu/consumers/odr/.

CLÀUSULA 13. EN CAS DE DUBTE

Si teniu cap dubte o consulta en el transcurs del període des que heu fet la comanda fins al seu lliurament, us podeu posar en contacte amb nosaltres a través del telèfon 93.817.27.62 i mitjançant el correu electrònic info@lacarreteradelvi.com

ASSOCIACIÓ LA CARRETERA DEL VI 2020 © Tots els Drets Reservats